Visnande löv på plantor av gröna bönor

Flera svampar kan orsaka vissnade gröna bönorblad
Flera svampar kan orsaka vissnade gröna bönorblad.

Gröna bönor (Phaseolus vulgaris) är en ettårig grönsaksgröda som odlas i hela Europa. Växten är infödd i Peru, men är den mest populära ätbara baldbönan i USA och är den tredje mest odlade växten i landets grönsaksträdgårdar, enligt University of Arizona. Liksom alla växter kan gröna bönor ha problem om korrekta odlingsförhållanden inte uppfylls och när sjukdom är närvarande.

Vatten

Om vissna löv är det enda som är fel på dina gröna bönor, kan de få för mycket vatten. Plantorna får för lite vatten om baljorna vissnar utöver löven. Lösningen för båda dessa problem är densamma: förbättra dräneringen genom att tillsätta åldrad kompost i jorden och vattna haricots verts bara så ofta som behövs för att hålla jorden fuktig till ett djup av 4 eller 13 centimeter. Mulch runt växterna för att minska konkurrensen från ogräs och hjälpa jorden att behålla fukten.

Svampar

Flera svampar kan orsaka vissnade gröna bönorblad. Svampar orsakar bruna eller gula fläckar på bladen förutom att de vissnar, och kan också göra att bladen blir mosiga och vattensjuka. För att behandla svampproblem, ta bort och förstör växterna och eventuellt kringliggande bredbladiga ogräs, behandla området med en svampdödande medel och använd sjukdomsresistenta sorter i framtida planteringar. Rotera grödorna i din trädgård så att bönor planteras i ett område bara en gång vartannat till vart tredje år och placera plantorna längre isär för att främja luftflödet.