Hur använder man sethoxydim-kemikalien för att döda ogräs runt blommor?

Sethoxydim är en postemergent herbicid som används för att döda krabbgräs
Sethoxydim är en postemergent herbicid som används för att döda krabbgräs, bermudagräs, gåsgräs och andra gräsogräs runt prydnadsväxter.

Sethoxydim är en postemergent herbicid som används för att döda krabbgräs, bermudagräs, gåsgräs och andra gräsogräs runt prydnadsväxter. Det används efter att ogräsfröna har grott och ogräset har kommit ur jorden. Många prydnadsväxter och blommor skadas inte av denna herbicid. När det används på rätt sätt är det ett effektivt sätt att bekämpa gräsbevuxen ogräs runt blommor.

1

Spraya ogräset med sethoxydim när de växer aktivt och inte stressas av brist på vatten. Undvik att störa ogräset i fem dagar före och sju dagar efter att du sprayat dem. Spraya inte ogräset om det kan regna inom en timme.

2

Blanda sethoxydim och en koncentrerad form av icke-fytotoxisk olja i 1 gallon vatten. En vanlig utspädningshastighet för gräs ogräs upp till 15 centimeter högt är 0,13 koppar sethoxydim och 1 kopp olja per gallon, men detta varierar beroende på tillverkarens formel.

3

Häll den utspädda sethoxidimen i en ryggsäck eller tryckspruta med handpump. Skruva ner toppen på behållaren. Pumpa handpumpen för att öka trycket i behållaren.

4

Spraya ogräset direkt. Håll sprutmunstycket direkt ovanför ogräset. Undvik att spraya prydnadsväxterna och blommorna när det är möjligt.