Hur använder man nedsänkta plasthinkar för att vattna en trädgård?

Och hinkarna kommer att leverera ett stadigt dropp av fukt till den omgivande jorden utan att stänka
Fyll dem med vatten, och hinkarna kommer att leverera ett stadigt dropp av fukt till den omgivande jorden utan att stänka överflödigt vatten där det inte behövs.

För ett billigt bevattningssystem i marken, slå några små hål i plasthinkar och gräv ner dem upp till kanten i din trädgård. Fyll dem med vatten, och hinkarna kommer att leverera ett stadigt dropp av fukt till den omgivande jorden utan att stänka överflödigt vatten där det inte behövs. Detta kommer inte bara att spara på vattenavfall, det kommer också att förhindra att potentiella sjukdomsangripna patogener i smutsen stänker på dina växters löv.

1

Använd en borr med en halvtumsborr för att göra fyra hål i botten av en 2,5-liters plasthink.

2

Plantera din trädgård med den strategiska placeringen av en hink centrerad mellan var tredje till var fjärde planta.

3

Gräv ett hål lika brett och djupt som din hink i mitten av tre till fyra plantor.

4

Sätt in hinken i hålet.

5

Fyll hinken med vatten för att påbörja droppbevattningsprocessen.

6

Upprepa med ytterligare hinkar för var tredje till fyra växter i din trädgård.