Avståndet för att plantera äppelträd

Avståndet mellan äppelträd
Avståndet mellan äppelträd, antingen på en trädgård eller i en fruktträdgård, kan spela en avgörande roll för trädens hälsa och produktivitet.

Äppelträd odlas i US Department of Agriculture zoner 4 till 10, beroende på sort. Avståndet mellan äppelträd, antingen på en trädgård eller i en fruktträdgård, kan spela en avgörande roll för trädens hälsa och produktivitet. Trängsel kan få träd att konkurrera om värdefullt vatten, näringsämnen och solljus. Äppelträd som är för nära varandra kan också dela skadedjur. Det nödvändiga utrymmet mellan äppelträd beror på den förväntade vuxenstorleken på trädet. Äppelträd finns i olika storlekar: dvärg, semidwarf och standard.

Dvärg

Dvärgäppelträd växer till en höjd av 1 till 8 meter, kommer att bära frukt efter två till tre års ålder och kan leva till en maximal ålder av 30 till 35 år. Husägare och fruktträdgårdsägare bör lämna ett utrymme på 8 meter mellan varje träd. Odlas i fruktträdgårdar bör det finnas ett utrymme på cirka 10 meter mellan raderna.

Semidwarf

Det nödvändiga utrymmet mellan äppelträd beror på den förväntade vuxenstorleken på trädet
Det nödvändiga utrymmet mellan äppelträd beror på den förväntade vuxenstorleken på trädet.

Semidwarf äppelträd har en förväntad livslängd på 30 till 35 år och kommer att bära frukt från fyra till sex år gamla. Räkna med att halvvärgiga äppelträd når en höjd av cirka 16 meter vid mognad. Plantera dessa träd med ett utrymme på 16 till 18 meter mellan träden och lämna ett utrymme på 16 meter mellan raderna i en fruktträdgård.

Standard

Standardäppelträd kan bli så gamla som 45 år men kommer inte att bära frukt förrän de har uppnått en ålder av sex till 10 år. Dessa träd växer till en maximal höjd av 25 meter och bör ha ett avstånd på 16 till 30 meter mellan träden. Lämna 20 meter mellan trädraderna.

Andra planteringstips

Helst kommer äppelträd att planteras på en plats där jorden är sandig lerjord eller sandig lerjord. Lerig jord kommer att behöva ändras med organiskt material för att uppmuntra lämplig dränering. Äppelträd kräver också tidig morgonsol oavsett plats där de planteras för att avdunsta dagg på löven.