Varför vissnar växter en varm sommardag?

Så att växter är främst beroende av jordvatten
Även om löv ofta verkar fuktiga eller daggiga från transpiration, släpper de ut vatten mycket bättre än de absorberar det, så att växter är främst beroende av jordvatten.

När temperaturerna stiger, brukade man säga att män svettades men damer vissnade. Växter vissnar ofta i varmt väder, vilket gör att både blad och blommor kan falla, ibland i en alarmerande grad. Vissning uppstår när takten med vilken växtlöv driver bort fukt i luften, i en process som kallas transpiration, överskrider växtrötternas förmåga att tillföra tillräckligt med vatten. Liksom mänsklig svett är växttranspiration delvis en självskyddande mekanism som växter använder för att överleva överdriven värme.

Hur transpiration fungerar

Täckta med ett vattenogenomträngligt nagelbandsmembran på deras övre yta, lämnar utsläpp eller avdunstar vatten genom stomata, eller porer, på deras undersida. Stomata kan öppnas för att släppa ut vatten och stängas för att bevara det. När stomata är öppna drar löven vatten upp genom växtvävnad från rötterna. Suget som skapas av evapotranpiration kyler både växtvävnader och tillhandahåller det sätt på vilket näringsämnen som absorberas av rötter distribueras genom växtceller. Vattenånga krävs för att bladen ska absorbera koldioxid, vilket är avgörande för fotosyntesen. Transpiration uppstår som ett vanligt självmatande beteende, även när temperaturen är måttlig. Även om de vanligtvis utlöses av solljus, öppnas stomata hos vissa växter i högtemperaturökenklimat endast på natten när luften är svalare.

Vad vissnande betyder

En varm dag kanske rötterna inte har tillräckliga vattenreserver för löv att dra på
En varm dag kanske rötterna inte har tillräckliga vattenreserver för löv att dra på.

Vissning innebär att växtrötter inte kan leverera så mycket vatten som löven behöver för att fungera med full kapacitet. Även om löv ofta verkar fuktiga eller daggiga från transpiration, släpper de ut vatten mycket bättre än de absorberar det, så att växter är främst beroende av jordvatten. En varm dag kanske rötterna inte har tillräckliga vattenreserver för löv att dra på.

Faktorer som förstärker vissning

Långvarig het sol och torr jord är de primära, men inte de enda, orsakerna till vissning. Bladen kommer sannolikt att sjunka mer när luften är torr och varm. Hög luftfuktighet en varm sommardag kan minska mängden vatten från rötter som behövs för löv. Vind kan öka vattenbehovet och orsaka mer sjunkande. Växter i jord med dålig näring eller dålig dränering har det också svårt under varma dagar eftersom rotutvecklingen har försämrats av växtförhållandena och rötterna kan ligga närmare markytan än de i rik, väldränerande jord.

Vissningsreducerande strategier

Om möjligt, förbättra markförhållandena innan du planterar. Att lägga till organiskt material för näring och sand, torvmossa och andra dräneringsförändringar ger dina växter den bästa möjligheten att skicka ner starka, rikliga rötter, vilket utrustar växterna för att överleva stress av alla slag. Faktor som vissnar in i din trädgårdsplan, om du kan. Till exempel är alla typer av hortensior (Hydrangea spp.), av vilka sorter växer i US Department of Agricultures växthårdhetszoner 3 till 9, välkända för att vissna. Plantera dem där de får morgonsol men få lite eftermiddagsskugga. Håll ett öga på annueller med breda bladytor, som gurkor (Cucumis sativas), och använd deras hängande blad som en tidig varning för vattning. Bevattningstekniker kan minska vissna. Djupt vattning flera gånger i veckan, snarare än kort, daglig vattning, ger tillräckligt för att växa växtrötter i varmt väder. Rikta vattnet mot rötterna när du vattnar, och vattna jorden bortom den synliga spridningen av grenar. Ett tjockt lager kompost håller växtrötterna svalare och hjälper till att förhindra att vatten avdunstar från jorden. Ge vissna växter tid att återhämta sig innan de förklarar dem döda - vissnande signalerar nöd men fungerar också som ett sätt för växter att överleva det.