Organiska sätt att fixa bruna fläckar på en gräsmatta

Många grässjukdomar är förknippade med bruna fläckar
Många grässjukdomar är förknippade med bruna fläckar, inklusive curvulariablight, rhizoctnia blight - känd som brown patch - och fusarium blight.

Flera förhållanden kan orsaka bruna fläckar i gräsmattor. Ibland är lösningen ganska enkel, som att höja klipphöjden på din gräsklippare, slipa knivarna eller bevattna vid torrt väder. Bruna fläckar kan också bero på mer subtila problem, såsom jordpackning, överdriven halmtak, näringsbrist eller sjukdom. I dessa fall kan organisk gräsmattahanteringsteknik hjälpa till att rätta till situationen.

Halmtak

Washington State University Extension rapporterar att halm är den vanligaste orsaken till bruna gräsfläckar som utvecklas under sommaren. Thatch består av delvis nedbrutna stjälkar, rot och rhizomer som samlas i ett lager ovanpå jordytan. När halmtak blir tjockare än cirka tre fjärdedelar av en tum, kan det hämma markluftning och absorption av bevattning eller nederbörd. Organiska metoder kan hjälpa till att minska halmtak genom att ge näring till mikroorganismer som påskyndar nedbrytningen. Spridning av väl nedbruten kompost och applicering av mikronäringskällor, såsom grönsand eller azomit, kan hjälpa till att uppmuntra dessa nyttiga mikroorganismer.

Jordpackning

Bruna fläckar kan också bero på mer subtila problem
Bruna fläckar kan också bero på mer subtila problem, såsom jordpackning, överdriven halmtak, näringsbrist eller sjukdom.

Överdrivet komprimerad jord hämmar rottillväxt, minskar luftning och vattenabsorption och stör näringsupptaget. Detta kan lätt leda till stressade eller sjuka växter som blir bruna eller till och med dör. Jordpackning kan endast påverka vissa delar av en gräsmatta, till exempel områden med mer lera i jorden eller stigar som utsätts för tung gångtrafik. Att applicera väl nedbruten kompost och återföra klipp på gräsmattan ökar halten av organiskt material i marken, vilket uppmuntrar daggmaskar och andra jordorganismer som lindrar effekterna av packning genom att främja markaggregation och god dränering.

Näringsbrist

Undernärda växter kommer alltid att vara mer mottagliga för de olika miljö- och klimatpåfrestningar som påverkar gräsmattor. Balanserade organiska gödselprodukter säkerställer att de viktigaste näringsämnena finns i tillräcklig tillgång, och tillägg som grönsand, kelpmjöl och granitdamm ger många spår av näringsämnen och tillväxtfrämjande ämnen. Kväve är det näringsämne som är närmast förknippat med frodig grön tillväxt, så brunt gräs kan dra nytta av 0 kg per 1000 m2 elementärt kväve från en organisk källa, såsom blodmjöl eller alfalfamjöl.

Sjukdom

Många grässjukdomar är förknippade med bruna fläckar, inklusive curvulariablight, rhizoctnia blight - känd som brown patch - och fusarium blight. Den grundläggande strategin för sjukdomsproblem är att optimera gräsmattans allmänna hälsa. De flesta ekologiska kulturmetoder - spridning av kompost, tillhandahållande av tillräckliga större och mindre näringsämnen, undvik raffinerade kvävegödselmedel och uppmuntran av daggmaskar och andra nyttiga jordorganismer - främjar friska, kraftiga växter som motstår sjukdomstryck. Dessa tekniker adresserar också direkt halmtak, torka och kvävebalans, som är specifikt relaterade till de sjukdomar som orsakar bruna fläckar.