Den bästa kvävekällan för tomater

Att använda komposterade baljväxter är ett annat sätt att ge dina tomatplantor en utmärkt kvävekälla
Att använda komposterade baljväxter är ett annat sätt att ge dina tomatplantor en utmärkt kvävekälla.

Många bra kvävekällor finns tillgängliga för tomater, och att välja den bästa beror delvis på dina personliga preferenser, såsom organiskt kontra konstgjorda gödselmedel, samt hur ofta du är villig att applicera det. När du lägger till kväve i din trädgård är det viktigt att komma ihåg att du kan överdriva det, och sluta med stora, buskiga gröna växter som ser vackra ut men som inte producerar några tomater. Ge dina växter en bra balans av näringsämnen, inklusive kväve, för att få bästa resultat.

Grunderna i kväve

Växter behöver kväve för att stödja tillväxten av både blad och stjälkar. En kvävebrist resulterar vanligtvis i hämmade eller spinniga tomatplantor med sjukt gula blad. De äldsta bladen är i sämst skick, men de yngre bladen börjar visa symtom på kvävebrist när de åldras. Olika gödselmedel släpper ut kväve i olika hastigheter, och du måste återanvända gödselmedel som avger kväve snabbt oftare än typer med långsam frisättning. Att tillföra för mycket kväve kan leda till att överskottet sköljs bort och förorenar lokala vattendrag, så du måste vara försiktig när du lägger till gödningsmedel av vilken typ som helst. Kväve appliceras bäst direkt i jorden eftersom bladkvävetillskott, de som appliceras på bladen, vanligtvis inte kan absorberas tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med växande växters behov.

Organiska källor

Bra organiska kvävekällor inkluderar fiskmjöl
Bra organiska kvävekällor inkluderar fiskmjöl, blodmjöl, maskgjutningar och sojamjöl.

Vissa trädgårdsmästare föredrar att använda organiska källor av växtnäringsämnen, inklusive kväve, i tron att naturligt förekommande element är bättre för växterna. Enligt University of California är detta inte sant, och växter kan lätt använda både organiska och konstgjorda gödselmedel så länge de är i en form som växterna kan absorbera. Bra organiska kvävekällor inkluderar fiskmjöl, blodmjöl, maskgjutningar och sojamjöl. Fisk- och blodmjölet släpper ut sitt kväve relativt snabbt samtidigt som både maskkast och sojamjöl håller längre.

Mänskliga källor

En vanlig källa till oorganiskt kväve är svavelbelagd urea. Detta är tillgängligt antingen ensamt eller som en del av en komplett gödselblandning och är ett utmärkt sätt att öka jordens kväveinnehåll. Urea släpper ut sitt kväve långsamt, vilket innebär att du inte behöver applicera detta gödselmedel så ofta för att se bra resultat från dina tomatplantor. Var försiktig och följ alltid förpackningens anvisningar när du applicerar denna typ av produkt, eftersom dess höga kväveinnehåll gör det lätt att använda för mycket.

Baljväxter

Baljväxter, som lusern och ärtor, tar in kväve och fixerar det i jorden. Att plantera dessa växter en säsong innan du sätter i tomatplantor, som en del av ett planerat växtföljdssystem, skapar jord som är naturligt rik på kväve. Detta ger dina tomatplantor ett uppsving redan från början utan att behöva några ytterligare kvävekällor för att få dem att växa, men när kvävet i jorden är utarmat måste du lägga till mer. Att använda komposterade baljväxter är ett annat sätt att ge dina tomatplantor en utmärkt kvävekälla.