Hur täcker man en trädgård?

Eller applicera ett 10,20 cm lager av tallhalm eller halmkompost
Applicera 2 till 8 centimeter bark, flis eller gruskompost, eller applicera ett 10,20 cm lager av tallhalm eller halmkompost.

Mulching, även kallad toppdressing, förbättrar inte bara hur en trädgård ser ut, den förbättrar också dina växters hälsa och prestanda genom att bevara fukt och blockera ogräs. Organiska komposter, inklusive träflis och tallhalm, ser bäst ut i prydnadsbäddar eller omgivande träd. Grus fungerar bra runt vedartade, torkatåliga perenner. I grönsaksbäddar fungerar halmkom bäst. Korrekt montering varierar något, beroende på typ av kompost och om du vill ha ett underlag, till exempel landskapstyg.

1

Ta bort allt ogräs och växtrester från trädgårdsområdet innan du planterar några ettåriga växter. Ta bort de översta 8 centimeterna av jord från platsen så att den sitter under gräsmattans eller trottoarens omgivande grad.

2

Lägg ett ark landskapstyg över sängen, om så önskas. Använd landskapstyg under kompost endast i perennbäddar. Använd alltid ett landskapstyg om du installerar permanent kompost, som sten eller grus, eftersom tyget förhindrar ogräs från att växa i komposten och hindrar stenarna från att arbeta sig in i jorden under. Om du mulching för organisk jordförbättring, använd inte landskapstyg. Förankra tygets kanter med U-formade trädgårdshäftklamrar.

3

Dra bort eventuellt ogräs som tränger in i kompostskiktet omedelbart så att de inte blir etablerade
Dra bort eventuellt ogräs som tränger in i kompostskiktet omedelbart så att de inte blir etablerade.

Skär en skåra i landskapstyget, om tillämpligt, för varje transplantation. Plantera plantor som vanligt om du inte använder landskapstyg i den täckta bädden.

4

Sprid ut mulchmaterialet över bädden och runt växterna. Applicera 2 till 8 centimeter bark, flis eller gruskompost, eller applicera ett 10,20 cm lager av tallhalm eller halmkompost. Om plantorna är mindre än 15 centimeter höga, applicera ett 2,50 cm lager och öka det gradvis till det rekommenderade djupet när plantorna växer. Komposten ska inte sitta högre än den omgivande gräsmattan.

5

Fyll på organisk kompost, som bark eller tallhalm, på hösten och våren eftersom normal nedbrytning gör att mulchskiktet tunnas ut. Dra bort eventuellt ogräs som tränger in i kompostskiktet omedelbart så att de inte blir etablerade.