Hur mycket vatten förbrukar ett avokadoträd?

Avokadoträdets vattenbehov
Avokadoträdets vattenbehov.

Avokado (Persea europeana) träd är inhemska i subtropiska klimat där nederbörden är riklig, så när de odlas i ett medelhavsklimat med låg nederbörd är det viktigt att hålla träden välbevattnade. Avokadoträd kan trivas i US Department of Agricultures hårdhetszoner 10 och 11 om de ges väldränerad jord och ordentlig fukt.

Avokadoträdets vattenbehov

Avokado, liksom andra typer av fruktbärande träd, behöver gott om vatten för att trivas och producera frukt. Mogna avokadoträd behöver cirka 40 till 127 centimeter regn per år. Unga träd behöver vattnas oftare än mogna träd för att etablera ett starkt rotsystem. Ett ungt träd på sommaren behöver vanligtvis flera appliceringar per vecka på mellan 5 till 20 liter vid varje bevattning, medan vuxna träd kan gå utan extra vatten i mellan 7 och 30 dagar, beroende på nederbörd och temperaturer.

Fastställande av bevattningsbehov

En bra metod för att avgöra om ett träd behöver vatten är att gräva cirka 6 till 23 centimeter under jorden
En bra metod för att avgöra om ett träd behöver vatten är att gräva cirka 6 till 23 centimeter under jorden.

Avokadoträd kan drabbas av för mycket vatten eller för lite vatten, så det kan vara svårt att avgöra om trädet behöver mer eller mindre. En bra metod för att avgöra om ett träd behöver vatten är att gräva cirka 6 till 23 centimeter under jorden. Testa jorden genom att klämma den med handen; om det håller ihop, vattna inte, men om det smulas sönder ska du vattna.

Avokado rotsystem

Avokadoträd har grunda rotsystem och deras rötter ligger i de översta 6 till 20 centimeterna av jorden. De grunda rötterna söker inte efter vatten i jorden, vilket gör rötterna benägna att torka ut. Avokadoträdblad som faller kan lämnas som kompost. Bladen har hög oljehalt och sönderdelas långsamt, så de blir utmärkt kompostmaterial.

Avokadovattenstress

Avokadoträd kan drabbas av samma effekter av för mycket eller för lite vatten. För mycket vatten kan dränka rötterna, vilket gör att de inte kan ta upp syre. Övervattning och undervattning kan också orsaka rotröta. Avokadoträd som lider av rotröta har små baldakiner, gulnar och är mindre till växten. När du vattnar avokadoträd, ge dem då och då djupa blötläggningar och låt inte vatten stå runt trädet. Stående vatten kan dränka rötter inom 24 timmar.