Vilket ljus kräver bambuväxter?

Att ge skugga är särskilt viktigt för bambusorter som kräver halvskugga
Att ge skugga är särskilt viktigt för bambusorter som kräver halvskugga; annars riskerar du att skada dina nyplanterade bambuplantor.

Bambu (Bambuseae spp., som till stor del växer i USDA-zonerna 5 - 11) är en käppliknande växt som klassas som ett flerårigt gräs. Känd för sin snabba tillväxt och enkla underhåll, har bambu sin plats i hemmet som en containerplanta såväl som utomhus i en japansk stil eller modern trädgårdsmiljö. Bambu växer året runt i milda medelhavsklimat och producerar nya käppar under våren och försommarmånaderna. Korrekt vård är avgörande för hälsan hos din bambu, inklusive att ge rätt mängd solljus.

Ibland kan en bambuväxt som blir gul visa att en bambuväxt behöver bättre ljus. Det kan dock finnas andra problem som gör att bambu vissnar eller dör i en lycklig bambuvas. Ändå, med lite omsorg kan odling av bambu hemma eller utomhus vara en rolig och trevlig process.

Solljus baserat på variation

Vissa sorter av bambu kräver mer solljus än andra. Bambusorter som inte kräver mycket ljus och föredrar halvskugga, särskilt under dagens hetta, inkluderar växter i släkten Sasa, Fargesia och Thamnocalamus. Vanligtvis kräver större sorter av bambu, inklusive jättebambu av släktet Phyllostachys, mest solljus. Dessa växter presterar dåligt om de inte får fem eller fler timmars fullt, direkt solljus per dag.

Bambuväxt som blir gul

Nyplanterade bambuplantor behöver mest skydd mot solen under varma dagar, samt under mitten till sen eftermiddag när solen är som starkast. Att ge skugga är särskilt viktigt för bambusorter som kräver halvskugga; annars riskerar du att skada dina nyplanterade bambuplantor.

Dessa bambuvarianter är också några av de hårdaste bambuväxterna att odla
Dessa bambuvarianter är också några av de hårdaste bambuväxterna att odla.

I ett milt medelhavsklimat är skydd mot solen under varma dagar mindre avgörande än i varma eller torra klimat, där brännhet och fuktförlust inträffar i temperaturer uppåt 38°C. Vissa människor kommer också att lägga sin lyckliga bambu i vatten för att hjälpa dem att bättre hantera varmare klimat.

Exempel på bambutillväxt

Det är viktigt att veta vilken sort och sort av bambu du odlar för att säkerställa att du ger rätt mängd solljus. Till exempel behöver Golden Bamboo (Phyllostachys aurea), en stor sort som trivs utomhus i US Department of Agricultures växthärdighetszoner 7 till 11, delvis till full sol. På samma sätt kräver mexikansk gråtbambu (Otatea acuminata aztecorum) delvis till fullt solljus. Mexican weeping bamboo trivs i USDA-växthärdighetszonerna 9 till 11 och är en prydnadsvariant som producerar hängande lövverk som liknas vid ett pilträd.

Överväganden för att odla bambu

Det är viktigt att notera de ogräsiga eller invasiva tendenserna hos de flesta bambusorter. Utan lämpliga försiktighetsåtgärder och inneslutning under plantering växer de lätt utom kontroll. Bambu växer och sprider sig snabbt genom en underjordisk rhizom, där varje käppliknande grodd är en del av samma växt. Denna rhizom kan sträcka sig långt utanför det avsedda området, därför rekommenderas behållare eller underjordiska barriärer för att hålla bambu borta från oönskade områden.

Bambu måste separeras och behållarna förstärkas vartannat till femte år för att förhindra att plantan bryter igenom barriären och sprider sig utanför gränserna. Bambu sorter som inte är ogräsiga eller invasiva inkluderar de av släkten Thamnocalamus och Fargesia. Dessa bambuvarianter är också några av de hårdaste bambuväxterna att odla.