Hur man landskap med krossade snäckor?

Bestäm var på din trädgård du vill placera de krossade skalen eftersom detta kan påverka skalen du köper
Bestäm var på din trädgård du vill placera de krossade skalen eftersom detta kan påverka skalen du köper.

Stora snäckskal används ibland som accentdelar i trädgårdar och landskapsprojekt, men du kan också använda mindre snäckor i landskapsarkitektur. Krossade skal finns i olika storlekar och fungerar som ett alternativ till dekorativa kompostmaterial, vilket skapar en slående kontrast till gräset och växterna som omger dem. Vissa sorter av krossat skal kan till och med användas för att göra funktionella gångvägar och uppfarter med en vit färg som är väsentligt annorlunda än vanliga asfalt- eller betongalternativ.

1

Bestäm var på din trädgård du vill placera de krossade skalen eftersom detta kan påverka skalen du köper. För allmän landskapsplanering kan du använda små krossade skal, medelstora krossade skal eller en finkrossad 50-50 blandning som kombinerar skalen med silt, men om du vill skapa en väg eller uppfart måste du använda 50- Endast 50 skal.

2

Planera ditt landskapsprojekt och markera kanterna på de områden som du vill placera krossade skal i. Använd plastkanter eller andra gränsmaterial för att separera området där skalen kommer att gå från resten av din trädgård.

3

Ta bort grus, kompost, gräs eller annan gräsmatta från området där du ska placera skalen. För att bekämpa ogräs kanske du vill lägga ett lager av plast eller ogräsbekämpande material under de krossade skalen också.

4

Markera kanterna på de områden som du vill placera krossade skal i
Planera ditt landskapsprojekt och markera kanterna på de områden som du vill placera krossade skal i.

Plantera alla blommor, buskar eller andra växter som du vill ha växande bland skalen. Om du placerar skal runt befintliga växter, ta bort eventuellt gräs eller ogräs runt växterna och installera plastkanter eller liknande material runt växterna om du inte vill att skalen ska röra själva växterna. Denna kant kan fyllas med jord, grus, dekorativ kompost eller annat växtsäkert material för att skapa en visuell kontrast med skalen.

5

Varva skalen mellan 1 och 8 centimeter tjocka inom de områden du har avsatt för landskapsarkitektur. Det exakta djupet du använder beror på dina personliga preferenser, storleken på dina kantstycken och eventuellt omgivande landskap, men tänk på att skalen kan lägga sig med tiden och inte sprida dem för tunt. Snäckor som används för gångvägar eller uppfarter är särskilt känsliga för sättning på grund av gång- och fordonstrafik.

6

Kratta försiktigt skalen för att skapa en enhetlig yta som överensstämmer med dina landskapsmål. Större skalbitar blir mer ojämna än mindre bitar men kan fortfarande krattas för att undvika oönskade kullar och dalar.

7

Skölj skalen med vatten för att ta bort eventuellt damm eller sediment från dem och hjälpa dem att bosätta sig på sin nya plats. Detta bör endast göras med små eller medelstora krossade skal; skölj inte 50/50 blandningsskal om du skapar en gångväg eller uppfart, även om de kan sköljas om du använder dem för andra landskapssyfte.

8

Kontrollera djupet och layouten på skalen med jämna mellanrum och lägg till ytterligare skal efter behov för att fylla ut områden där skalen har blivit sammanpressade, förskjutna eller på annat sätt har tunnat ut. Detta är särskilt viktigt för skaluppfarter och gångvägar och skallandskap placerade på en lutande del av gården.