Vad gör ironit för marken?

Kan växterna i jorden vara gulare eller blekare än friska växter i frisk jord
Om jord saknas i dessa mineraler, kan växterna i jorden vara gulare eller blekare än friska växter i frisk jord.

Ironite, ett märkesgödselmedel, är en gruvbiprodukt som produceras av Iron King Mine i Arizona. Denna produkt, säljs som ett mineraltillskott för alla jordtyper, används av konsumenter såväl som på golfbanor och kommersiella fastigheter. På förpackningen står det att det kommer att hjälpa till att förvandla växter "från gult till grönt" genom att öka de tillgängliga näringsämnena i jorden.

Fördelar

Ironite ger järn och nio andra mineraler som är fördelaktiga för gräsmattor, enligt dess förpackning. Några av de andra näringsämnena inkluderar kväve, kalcium och svavel. Om jord saknas i dessa mineraler, kan växterna i jorden vara gulare eller blekare än friska växter i frisk jord.

Kontrovers

Ironit har varit föremål för en del kontroverser, eftersom tester av stater som Minnesota och Oregon har dragit slutsatsen att bly och arsenik finns i produkten, vilket kan leda till att bly och arsenik sipprar in i jorden, eller i slutändan, kropparna på dem som rör vid jorden. eller intag av växter som odlats i behandlad jord. Ironit är inte avsett att intas och kan orsaka irritation av hud och ögon. enligt dess materialsäkerhetsdatablad.