Hur man installerar PVC-rör ner till rötter för matning och vattning?

Gör att rötter växer uppåt på jakt efter vatten
Frekvent lätt vattning, å andra sidan, gör att rötter växer uppåt på jakt efter vatten, vilket äventyrar växternas stödsystem.

Att vattna växter på djupet främjar hälsosam rotbildning och ger växten den fukt den behöver för att dra in näring i växtvävnaderna. Frekvent lätt vattning, å andra sidan, får rötter att växa uppåt på jakt efter vatten, vilket äventyrar växternas stödsystem. Att få vatten till rotzonen på dina växter är avgörande för deras framgång, men det är inte alltid så lätt som det verkar. När du litar på en trädgårdsslang försvinner fukt på grund av avdunstning eller förs bort i vinden. Vertikal bevattning leder vattnet ända till rötterna där växterna behöver det mest.

1

Skär en del av PVC-röret till önskad längd. Längden på röret som behövs beror på växterna. För stora grönsaksplantor, till exempel tomater, klipp ett 12 till 46 cm långt rör.

2

Täck toppen av röret med skärm och limma fast det med PVC-lim. Detta förhindrar att djur eller skräp kommer in i röret. Om utseendet inte är ett problem, böj skärmen så att den passar änden av röret och använd tejp för att fästa den.

3

Sätt in PVC-röret i jorden
Sätt in PVC-röret i jorden.

Gräv ett hål till djupet av rotzonen på dina plantor, cirka 6 till 25 centimeter från plantans bas. Gör detta samtidigt som du planterar plantor, om möjligt, för att inte skada rötterna senare. Du kan gräva nära mogna växter, men försök att undvika att skada rötterna.

4

Sätt in PVC-röret i jorden. Toppen av röret ska vila något ovanför jordlinjen, medan botten ska vila på rotnivån på dina växter.

5

Fyll runt röret med jord och packa ner det ordentligt.

6

Vattna dina växter genom att fylla röret. Detta leder vatten direkt till rotsystemet.