Hybridbegoniavård

Vermikulit eller kommersiella krukväxtblandningar i behållare med god dränering
Hybridbegonier kan startas i torvmossa, vermikulit eller kommersiella krukväxtblandningar i behållare med god dränering.

Begonia är buskiga, fylliga och lågväxande blommor som är perfekta för halvskuggiga områden och hängande korgar. De flesta sorter som är tillgängliga idag för husägare är hybrider med komplex härkomst från originalsorter som finns i södra Afrika och Sydeuropa. De mest populära typerna har också knölrötter som stiger till rödaktiga stjälkar med ljusgrönt, vaxartat blad och klasar av ljusa blommor och förökas från blad- eller bladspånsticklingar. Att ta hand om hybridbegonier är detsamma som att ta hand om originalsorter.

Starta och plantera

Alla tuberösa hybridbegonier går in i en vilande period, även när de odlas inomhus. Förvara knölarna på en sval, torr plats inomhus. Inspektera lagrade knölar runt 1 februari och kassera alla som har utvecklat mögel. Starta knölar på senvintern eller tidig vår beroende på ditt senaste frostdatum och när du vill att de ska börja blomma. Knölar som startade i februari kommer att börja blomma i juni medan de som startas i mars kommer att blomma i juli. Hybridbegonier kan startas i torvmossa, vermikulit eller kommersiella krukväxtblandningar i behållare med god dränering.

Optimala odlingsförhållanden

Lågväxande blommor som är perfekta för halvskuggiga områden
Begonia är buskiga, fylliga och lågväxande blommor som är perfekta för halvskuggiga områden och hängande korgar.

Begonia växer bäst i temperaturer från 62 till 85 grader. Flytta dem utanför efter att all risk för frost har passerat. Börja härda växter genom att placera dem utomhus under dagen cirka två veckor före det sista överföringsdatumet. Välj en utomhusplats med visst skydd mot vind eftersom begonia kan skadas av höga vindbyar. Växter bör inte få direkt ljus hela dagen, eftersom överdrivet solljus kan resultera i bränt lövverk. För lite ljus, å andra sidan, ger överdriven grönska och få blommor. Dränering är avgörande för god tillväxt. Placerade bäddar av begonia så att knölar och rötter är högre än det omgivande området. Låt jorden torka ut mellan vattningarna.

Insekter och sjukdomar

Bladlöss, maskar, svampmygg, mjöllöss, kvalster strandflugor, sniglar, sniglar, trips och vitflugor kan plåga begonia. Angrepp av mjöllus och kvalster uppstår vanligtvis när infekterade växter köps och introduceras i ett hem eller landskap. Bakterieproblem inkluderar Xanthomonas-bladfläckar, medan svampsjukdomar inkluderar Botrytis-fläckar, Myrothecium-bladfläckar, Pythiumrotröta, Rhizoctonia-blodfläckar och södra. Konsultera lokala universitetstillägg för organiska och kemiska lösningar på dessa problem.

Utfodring och underhåll

Begonia är stora matare. Applicera halvstyrka vattenlösliga gödselmedel minst varannan vecka. För stora blommor, nyp bort sidoknoppar på stjälkarna. För begonia i hängande korgar, behåll alla blomknoppar, men ta bort de nedre bladen när de börjar bli bruna för att möjliggöra bättre luftcirkulation. Stöd plantor högre än en fot med pålar. När lövverket börjar gulna, eller efter den första hårda frosten, gräv ut knölar, skär stjälkar till cirka fem centimeter och låt plantorna härda inomhus från direkt solljus. Förvara i en perforerad plastpåse tills du är redo att plantera om dem.