Hur fyller man i ett dike på en bakgård?

Med andra ord bör diket falla 0,5 till 1 meter i höjd för varje 100 meter dikeslängd
Ge en 0,5- till 1-procentig lutning i diket så att vattnet rinner nedför; med andra ord bör diket falla 0,5 till 1 meter i höjd för varje 100 meter dikeslängd.

Ett dike på din bakgård kan se groteskt ut, men diken spelar den viktiga rollen att leda bort vattnet från din trädgård för att förhindra översvämningar. Vatten kan sakta skära ett dräneringsdike, men vissa husbyggare gräver diken för att förbättra dräneringen från hemmet. Du kan inte bara fylla igen diket med jord eftersom det kan orsaka översvämningar i din och dina grannars trädgårdar. Du kan fylla i diket med perforerat rör och grus för att skapa ett franskt avlopp som leder vattenflödet bort från ditt hus till en lägre punkt på din trädgård eller en liten dräneringsdamm.

1

Gräv diket så att det är minst 30 centimeter brett och 30 centimeter djupt för att ge tillräckligt med yta för vatten att samlas och rinna av. Ge en 0,5- till 1-procentig lutning i diket så att vattnet rinner nedför; med andra ord bör diket falla 0,5 till 1 meter i höjd för varje 100 meter dikeslängd. Förläng diket, om det behövs, så att det slutar på en plats som är nedförsbacke från ditt hus. Om avsättning av vattnet i nedförsbacke innebär att du skulle svämma över din grannes gård, kan du gräva en liten retentionsdamm för att hålla vattnet medan det långsamt rinner ner i jorden.

2

Fodra dikets botten med genomtränglig landskapsväv eller geotextilväv som förhindrar att jord täpper till röret men ändå låter vatten sippra igenom i jorden. Använd aldrig ogräsbarriärer av plast eftersom det stör vattenets förmåga att rinna ner i jorden.

3

Fördela 10 centimeter rent 0,5 till 2,50 cm grus jämnt över dikets botten. Undvik att använda krossad sten, särskilt kalksten, som kan bli hård som cement efter att den blivit blöt, vilket begränsar vattenflödet genom diket.

4

Men vissa husbyggare gräver diken för att förbättra dräneringen bort från hemmet
Vatten kan sakta skära ett dräneringsdike, men vissa husbyggare gräver diken för att förbättra dräneringen bort från hemmet.

Placera 10,20 cm perforerat plaströr, även känt som dräneringsplattor, i dikets botten. Beroende på vilken typ av rör du använder trycker du helt enkelt ihop två ändar för att koppla ihop två delar eller så fästs de med en koppling.

5

Täck änden av det perforerade röret, där röret lägger sig vid foten av en kulle eller i en retentionsdamm, med trådnätstyg för att förhindra att skräp och smådjur kommer in i röret.

6

Täck dräneringsplattan med permeabelt landskapstyg så att de små perforeringarna inte blir igensatta av lera. Klipp landskapstyget cirka 20 centimeter bredare än dräneringsbrickan för att tillåta flera centimeters överlappning i gruset.

7

Fyll i diket med grus runt det perforerade röret upp till dikeskanten. Kratta gruset slätt med en pilbåge. Blanda gruset med flodstenar, om så önskas, för att ge det fyllda diket ett mer torrt bäckutseende. Om du föredrar att inte lämna gruset frilagt kan du fylla diket till inom 10 centimeter från kanten, sedan lägga 10 centimeter grov sand över gruset och så området med gräsfrö som trivs i sandjord.