Hur kapar man 55 Gal plastfat för planteringar?

Sätt in ett sticksågsblad i hålet
Sätt in ett sticksågsblad i hålet och skär runt omkretsen, vrid pipan när du skär.

Köpmän får en mängd olika varor i 55-liters plastfat, från pepperocinis till biltvättmedel, och de kasserar ofta faten efter att ha använt innehållet. Människor har tänkt på många kreativa användningsområden för dessa trummor, inklusive tillverkning av kompostbehållare, regnvattenuppsamlare och till och med stolar. Att förvandla en till en planteringsmaskin är en sådan användning, och det är inte särskilt svårt att göra. Du kan antingen skära tunnan på mitten och ge dig själv ett par överdimensionerade krukor, eller så kan du skära av toppen, skära hål i sidorna och använda den för att odla jordgubbar.

Att göra ett par planteringskrukor

1

Hitta mittpunkten mellan toppen och botten av pipan med ett måttband. Gör flera märken runt omkretsen av pipan med en tuschpenna och anslut sedan märkena med en linje.

2

Vänd pipan på sidan och borra ett 1,30 cm hål på linan. Sätt in ett sticksågsblad i hålet och skär runt omkretsen, vrid pipan när du skär.

3

Separera halvorna när du är klar med klippningen och ställ dem upprätt. Slipa kanterna längs som du klipper med sandpapper 120 för att matta dem och ta bort plastskärvor.

4

Gör flera märken runt omkretsen av pipan med en tuschpenna
Gör flera märken runt omkretsen av pipan med en tuschpenna och anslut sedan märkena med en linje.

Borra fem eller sex dräneringshål i botten av varje halva med en 1,90 cm borr. Halvan av tunnan som var toppen har en hällpip. Se till att locket är ordentligt fastskruvat i pipen för att förhindra att vattnet rinner ut för snabbt.

Att göra en enda jordgubbskruka

1

Borra ett 1,30 cm hål i toppen av pipan längs kanten. Sätt in ett sticksågsblad i hålet och skär runt kanten för att ta bort toppen.

2

Gör två rader med lika avstånd åtskilda märken runt omkretsen av pipan med en tuschpenna. Märkena ska vara cirka 25 centimeter från varandra, och de i den översta raden ska vara förskjutna från dem i den nedre. Separera raderna med 30 centimeter.

3

Borra ett hål centrerat på varje märke med en 7,60 cm hålsåg och borra fem eller sex dräneringshål i botten av pipan med en 1,90 cm borr. Slipa kanterna på alla hål, liksom trummans överkant, med 120-korns sandpapper.

4

Fyll tunnan med smuts till den första hålraden, plantera sedan en jordgubbe så att den växer ut ur varje hål. Fortsätt till den andra raden med hål och gör samma sak. Fyll till sist tunnan och plantera mer jordgubbar på toppen.